Heilig Avondmaal Heilig Avondmaal
Update corona 28 januari 2021.

Viering Heilig Avondmaal
Volgens het rooster van de hervormde gemeente Ridderkerk zal op zondag 14 februari in alle wijken het Heilig Avondmaal worden bediend. De kerkenraad heeft zich gebogen over de vraag of dit door kan gaan, en zo ja onder welke omstandigheden, of dat het wijzer is de viering opnieuw uit te stellen. We ervaren de geestelijke nood aan de ene kant en de ontwikkelingen van de besmettingen aan de andere kant. Van veel kanten is gevraagd om het H.A. zo mogelijk wel te vieren. Het is immers een versterking van ons geloof, dat in deze tijd op zoveel manieren op de proef wordt gesteld.

De kerkenraad is blij en dankbaar voor de wijze waarop we in de achterliggende periode de diensten hebben kunnen houden. We houden ons als gemeente zeer gedisciplineerd aan de afstandsmaatregelen. Voor zover wij weten hebben de kerkdiensten niet geleid tot besmettingen. Inmiddels heeft het aantal besmettingen een dalende trend ingezet en is het aantal besmettingen sterk afgenomen ten opzichte van de situatie enkele weken gelden. We hopen dat de situatie zich blijft verbeteren maar daar hebben we, gezien de intrede van allerlei nieuwe varianten van het virus, geen zekerheid over. De kerkenraad is van mening dat, als de situatie de komende twee weken niet sterk verslechtert, we op 14 februari  het Heilig Avondmaal kunnen vieren. Qua bezettingen worden in de diensten die dag iets meer mensen toegelaten dan we op dit moment gewend zijn, al zal er ook een dienst worden gehouden waarbij de bezetting beperkt zal blijven tot 30 personen.

Gemeenteleden die gebruik willen maken van het Heilig Avondmaal melden zich via de bekende emailadressen (ikwilnaardekerk@rondzes.nl en ikwilnaardekapel@rondzes.nl). Ook gemeenteleden die nog niet weten of ze gebruik maken van het H.A. of die toch graag in een dienst willen zijn, kunnen zich aanmelden. Het zal helaas, gezien de maatregelen, niet mogelijk zijn om met kinderen of hele gezinnen te komen. Er zullen die zondag in beide wijkdelen vier diensten worden gehouden. De eerste om 09.00 uur, de tweede om 11.00 uur, de derde om 15.00 uur en de vierde om 17.00 uur. De eerste dienst in Drievliet is voor 30 gemeenteleden. Gemeenteleden die meer deelnemers te veel risico vinden, of onderliggende klachten hebben, kunnen zich voor deze dienst aanmelden. Alle andere diensten zijn voor 50 gemeenteleden. Op deze manier kan iedereen die dat wenst het H.A. meevieren. De viering gebeurt staande in de bank, net als in september 2020. Eerst wordt het brood uitgedeeld door twee ambtsdragers, en nadat de predikant de bekende woorden heeft uitgesproken eet de gemeente gezamenlijk en gelijktijdig. Bij de wijn dezelfde volgorde.

De eerste dienst wordt via de livestream uitgezonden. De tweede en derde niet, om de werkdruk van de streaming te verlichten. De vierde dienst is iets anders, dat is tevens dankzegging. Die zal ook via de livestream worden uitgezonden.

U kunt zich aanmelden tot zaterdag 6 februari. In week van zondag 7 februari krijgt u te horen in welke dienst u welkom bent. Het kan zijn dat er enkele gemeenteleden van het wijkdeel Oostendam wordt gevraagd om naar Drievliet te komen. We rekenen daarbij op uw begrip.

We hopen op gezegende diensten rondom de viering van het Heilig Avondmaal en wensen u Gods zegen toe in de voorbereiding!

De kerkenraad.
 
terug