Heilig Avondmaal Heilig Avondmaal

Detaillering bediening Heilig Avondmaal, wijkgemeente Drievliet-Oostendam

Ridderkerk, september 2020.

De hoofdlijnen van de procedure zijn eerder gedeeld via diverse kanalen. Hieronder wordt meer in detail de gang van zaken beschreven.

De eerste dienst waarin het H.A. bediend wordt is om 09.00 uur en de tweede dienst om 11.00 uur. In beide diensten zijn vooral avondmaalgangers uitgenodigd. Er is één dienst van dankzegging, om 16.00 uur, waarvoor op de gebruikelijke manier gemeenteleden worden uitgenodigd. In Drievliet is er tijdens beide morgendiensten kinderoppas, in Oostendam niet.

De preek tijdens de diensten van bediening is kort, zoals gebruikelijk 10-15 min. Daarna wordt het tweede deel van het formulier gelezen. De nodiging om deel te nemen is één keer, voordat het brood wordt rondgedeeld. De predikant zegt dat mensen moeten wachten met het nuttigen van het brood, en later de wijn, totdat hij het teken geeft.

De gemeenteleden die wensen deel te nemen gaan bij het begin van het uitdelen staan, dus na de nodiging. De dienstdoende diaken en de tafelwacht (in Oostendam de ouderling van dienst, in Drievliet gaat dat volgens een schema) en in Oostendam een derde broeder, beginnen ieder aan een verschillende kant van de kerkzaal c.q. per rij om het brood aan te bieden. Gemeenteleden pakken een stukje brood en wachten. Als iedereen die dat wenst het heeft neemt de predikant een stukje brood en spreekt de bekende woorden: Dit is mijn lichaam, …. en breekt het brood en zegt dan: Neemt eet……. Dan eet ieder het stukje brood. Daarna wordt de wijn op dezelfde wijze uitgedeeld. Dit gebeurt met kleine plastic bekertjes in schalen met gaten, die voorkomen dat de bekertjes glijden. Ook nu wachten de deelnemers op het signaal van de predikant en drinken gezamenlijk/gelijktijdig. Daarna wordt een lied afgespeeld dat vooraf is opgenomen, dit wordt ook via de livestream afgespeeld. Dan is er een moment voor persoonlijk gebed. Daarna gaan de gemeenteleden weer zitten. De predikant beëindigt de bediening met het dankgebed op de preekstoel.

De collecte is een extra mand bij de uitgang en een extra QR-code aan het eind van de online-dienst.

Het breken van het brood en het inschenken van de wijn door de predikant wordt via de livestream in beeld gebracht bij mensen thuis. Daarna wordt er een stil beeld getoond van een avondmaalsstel. Tijdens het ronddelen is er gepast orgelspel.

De lege bekertjes kunnen op de bank/stoel voor je worden geplaatst. Na de dienst worden die opgehaald door de kosters of meegenomen naar de uitgang en in een afvalbak gegooid.

De tafel met het avondmaalsstel erop staat voorin de kerk (in Drievliet op het podium) en de predikant staat er achter.

We zijn blij dat we weer de mogelijkheid hebben om avondmaal met elkaar te vieren. Juist omdat we het de vorige keer moesten overslaan mogen we er deze keer extra naar uitzien. Wij denken, met de hierboven beschreven gang van zaken, dit op een zo’n goed mogelijke wijze te hebben gedaan al zien wij natuurlijk naar het moment dat een “normale” viering met elkaar aan tafel weer mogelijk is.

terug