Beleid en organisatie Beleid en organisatie
Herziening beleidsplan, stap 1. bezinningsbijeenkomst van de kerkenraad.

Zaterdag 10 februari jl. heeft de kerkenraad zich een dag lang bezonnen op diverse thema’s die later dit jaar aan de orde zullen komen, bij de periodieke herziening van het beleidsplan. Een gemeente is verplicht een beleidsplan te hebben en dat periodiek (een keer per vijf jaar) te actualiseren. Omdat er in de achterliggende periode nogal wat vragen zijn gesteld die in dit kader opgepakt zullen worden is medio 2017 besloten dat we een bezinningsdag beleggen, om gezamenlijk te zoeken naar mogelijkheden om dit proces in goede harmonie te doorlopen. Het thema van de dag is ‘eenheid in verscheidenheid’. Onder leiding van een ervaren consultant, die in veel GB-wijken dergelijke processen heeft meegemaakt, dhr. Herman Verheij, hebben we een dag met elkaar nagedacht en met elkaar van hart tot hart gesproken. In de aanloop naar deze dag is door de kerkenraad van vorig jaar een enquête ingevuld. Heel veel thema’s zijn hierbij aan de orde gekomen. Gebaseerd op de antwoorden heeft broeder Verheij een samenvatting gemaakt. Die samenvatting is de basis voor het programma van deze dag.

Om het denken te stimuleren is er door ds. C. van Duijn, predikant in Delft, en hier op persoonlijke titel uitgenodigd, eerst een inleiding gehouden over het thema Eenheid in Verscheidenheid. Hij heeft ons een denkmodel aangereikt, dat bestaat uit drie ringen. De binnenste ring is het hart, het onopgeefbare. Dat is wat wij geloven en belijden. De middelste cirkel is je plek als kerk, in de samenleving. Je identiteit. Die is niet beslissend voor de eeuwigheid, maar ons wel dierbaar. De buitenste cirkel is de plaatselijke gewoonten en gebruiken. Dat is het gebied waar de meeste vragen over gaan, en waar het meest divers over wordt gedacht. Daar zullen we met elkaar met een open Bijbel tot antwoorden moeten komen. Daarna zijn veel vragen gesteld waar ds. van Duijn openhartig op in is gegaan. Vervolgens heeft de kerkenraad in steeds wisselende groepjes nagedacht over een aantal thema’s. dat zijn: prediking/pastoraat en catechese; Eenheid in verscheidenheid; het functioneren van de kerkenraad.

De resultaten van deze bespreking krijgt u later te lezen, als het verslag van de bijeenkomst is vastgesteld door de kerkenraad. Dat verslag komt in het afgeschermde deel van onze website (onder "Mijn RondZes/Belangrijke documenten") te staan. Als u daar toegang toe wilt kunt u een code aanvragen, die de website www.rondzes.nl. met die code kunt u inloggen en de informatie opzoeken die u wilt zien.

Deze informatie is bedoeld om u zo goed mogelijk te informeren over de aanpak die de kerkenraad volgt in het proces om tot herziening van het beleidsplan te komen.

Rien van Zetten, scriba
terug