Voortgang diensten Voortgang diensten
Onze kerkdiensten, met beeld en geluid, kun u volgen op de livestream. Deze wordt gewoonlijk ongeveer een kwartier voor de aanvang van de dienst gestart (heeft u een YouTube-app op uw tv, tablet of computer, zoek daarin dan naar "rondzes").

De audio-uitzendingen via kerkomroep.nl (Ichthuskerk) en kerkomroep.nl (Immanuelkapel) blijven op de gebruikelijke manier benaderbaar.

Wilt u tijdens deze diensten een bijdrage leveren aan de collecten, dan kan dat via deze link: https://data.rondzes.nl/collecten.html
.
terug