Jubileum fam. De Mots Jubileum fam. De Mots

Ridderkerk, september 2020

Beste gemeenteleden,

Dinsdag 27 oktober is een bijzondere dag voor onze wijkpredikant en zijn echtgenote en hun gezin. Dan hopen zij te gedenken dat ze 25 jaar getrouwd zijn. Dat willen we als gemeente niet ongemerkt voorbij laten gaan. We zijn dankbaar dat zij dit jubileum in ons midden mogen beleven.

We willen u vragen om aan twee dingen mee te werken.
  • We willen een collage maken van goede wensen;
  • We willen een cadeau overhandigen.
Voor de collage kunt u uw goede wensen, spreuken, quotes enz. voor het gezin mailen naar demots25@rondzes.nl. Graag kort en bondig uw wens formuleren. Zorgt u s.v.p. ook voor duidelijke afzender. Van alle wensen wordt een mooie collage gemaakt. We verzoeken u vriendelijk dit te doen vóór 25 oktober.

Voor het cadeau hebben de ouderlingen-kerkrentmeester de volgende rekening beschikbaar: NL49 INGB 0002 6057 22, ten name van Penn. Kerkvoogdij Ned. Hervormde Kerk, onder vermelding van: 25 jaar ds. De Mots. U kunt ook onderstaande QR hier voor gebruiken.

Op zondag 1 november zal na de ochtenddienst in Drievliet en na de middagdienst in Oostendam ook aandacht aan dit jubileum worden besteed.

Namens de kerkenraad van de wijkgemeente Drievliet-Oostendam,
Rien van Zetten, scriba.
terug