Pinksteren Pinksteren
Op Eerste Pinksterdag zingen we, na afloop van de morgendiensten, twee coupletten van het lied "Heer, ik hoor van rijke zegen".

Heer, ik hoor van rijke zegen
die Gij uitstort keer op keer,
laat ook van die milde regen,
dropp'len vallen op mij neer,
ook op mij,
ook op mij,
dropp'len vallen ook op mij.

Heil’ge Geest wil niet voorbij gaan,
Gij geeft blinden d’ ogen weer.
Wil, o wil nu bij mij stilstaan,
werk in mij met kracht, o Heer,
ook in mij,
ook in mij,
werk ook door uw kracht in mij.
 
terug