Welkom Welkom
U bevindt zich op de huispagina van de Hervormde gemeente binnen de Protestante Kerk in Nederland (PKN) te Ridderkerk, wijkdelen Drievliet en Oostendam. Op deze pagina vindt u allerlei aankondigingen, o.a. van komende kerkdiensten en verenigingsavonden. Ook kunt u hier actuele en opgeslagen kerkdiensten luisteren. Het is daarbij mogelijk om onze betrekkingen met buitenlandse relaties door te lezen. We zouden het fijn vinden als u één of meerdere van onze diensten komt bezoeken. Hartelijk welkom!
 
Dagelijks Woord Dagelijks Woord

 
Corona-crisis Corona-crisis
Update 27 maart 2020
De kerkenraad heeft besloten dat de kerkdiensten tot nader bericht in de kleinst mogelijke bezetting zullen worden gehouden. Een predikant, een ouderling van dienst, een diaken, een koster, een organist en technische ondersteuning van de uitzending. Uit veiligheidsoverwegingen laten we voorlopig geen gemeenteleden toe. We volgen hiermee het advies van de PKN-organisatie. We hopen en bidden dat u via de uitzending via de livestream gesteund en gesterkt mag worden en dat we binnen niet al te lange tijd minder vergaande maatregelen kunnen treffen. Intussen wordt ook nagedacht over het gebruik van de livestream voor andere zaken dan de eredienst, om iets van het gemeenteleven actief te kunnen houden.
 
 
Voortgang diensten Voortgang diensten
Onze kerkdiensten, met beeld en geluid, kun u volgen op de livestream. Deze wordt gewoonlijk ongeveer een kwartier voor de aanvang van de dienst gestart (heeft u een YouTube-app op uw tv, tablet of computer, zoek daarin dan naar "rondzes").

De audio-uitzendingen via kerkomroep.nl (Ichthuskerk) en kerkomroep.nl (Immanuelkapel) blijven op de gebruikelijke manier benaderbaar.

Wilt u tijdens deze diensten een bijdrage leveren aan de collecten, dan kan dat via deze link: https://data.rondzes.nl/collecten.html
.
 
Prikbord Prikbord
Voor actuele mededelingen, zie het prikbord.
 
Vragen over het geloof? Vragen over het geloof?
Heeft u vragen over het Christelijk geloof of over de kerk? Mail dan naar vragenoverhetgeloof@rondzes.nl.
 
Ledenadministratie Ledenadministratie
Bent u lid van de gemeente en bent u verhuisd, of is uw mobiele nummer of email-adres veranderd? Log dan in en kies vervolgens "Mutatie persoonlijke gegevens" onder "Mijn Rondzes" en stuur op die manier de gewijzigde gegevens naar onze (leden)administratie.
 
Facebook Facebook
Voor actualiteiten verwijzen wij u naar onze facebook-groep: https://www.facebook.com/groups/Rondzes.
 
Privacy Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met uw en onze privacy. Hoe wij dat doen leest u in het volgende privacydocument.
 
Beleid en organisatie Beleid en organisatie
Wilt u meer weten over wie wij zijn en hoe onze gemeente is georganiseerd? Leest u dan het beleidsplan, zoals dat is vastgesteld op de kerkenraadsvergadering van 9 oktober 2019.