Coronacrisis Coronacrisis
Update 19 december 2020

Op 14 december heeft de Regering nieuwe maatregelen afgekondigd. De kerkenraad heeft intensief gesproken over wat dat voor onze wijkgemeente betekent.

We schalen de bezetting af naar 30 gemeenteleden per dienst. Er mag in deze situatie alleen gezongen worden door de zanggroep. Dus de slotzang kunnen we niet meer gezamenlijk zingen, helaas. Dit is verantwoord, gelet op de zorgvuldige wijze hoe de regels rond de kerkdiensten worden nageleefd en de behoefte van veel mensen om deze diensten bij te wonen. Tieners moeten weer bij het gezin gaan zitten en zij tellen mee in het totaal uit te nodigen gemeenteleden.

Voor de clubs en verenigingen hebben we eerder afgesproken dat we de scholen volgen. Die zijn nu dicht, dus de clubs moeten ook stoppen (of digitaal samenkomen).

De belijdenis- en 18-plus catechese kan in de kerkzaal, met strikte toepassen van de voorzorgsmaatregelen.

De kerstviering (van o.a. de zondagsschool) kunnen we beschouwen als ware het een eredienst, dus die kan door gaan, maar wel met strikte toepassing van afstandregels, niet zingen door volwassenen en na elke voordracht de lessenaar schoonmaken enz.

Bij de kerstfeestviering van de zondagsschool worden max. 30 mensen (ouders, grootouders) uitgenodigd. De Kerstviering in Oostendam zal grotendeels online plaatsvinden.

Op eerste kerstdag zijn er in beide kerkgebouwen erediensten om 9.00 en 11.00 uur.
Op oudjaar is er een dienst in Drievliet om 17.00 uur en in Oostendam om 19.30 uur.
Op nieuwjaarsdag is in beide wijkdelen een dienst om 10.00 uur.

De belangrijkste gedragsregels (deze blijven onveranderd):
  • Heeft u, of een van huis huisgenoten, klachten die op een mogelijke COVID-19-besmetting wijzen: kom dan niet en meldt u af!;
  • Kom nooit onaangekondigd of als u geen uitnodiging hebt ontvangen;
  • Volg de aanwijzingen van de verantwoordelijken/leidinggevenden op;
  • Houd u aan de anderhalve-meter regel;
  • Draag, behalve als u op uw plaats zit, een mondkapje;
  • Maak gebruik van de aanwezige ontsmettingsmiddelen;
  • Blijf na afloop van de dienst niet in groepjes met elkaar praten, maar ga direct naar huis.
Wilt u een uitnodiging voor kerkdiensten bezoeken, meld u dan aan bij Lenny van Antwerpen (ikwilnaardekerk@rondzes.nl, voor de Ichthuskerk) of Arie Steehouwer (ikwilnaardekapel@rondzes.nl, voor de Immanuëlkapel).

Documenten met detail-uitwerkingen (mogelijk nog niet helemaal bijgewerkt tot de laatste stand van zaken):

Gebruiksplan Ichthuskerk
Gebruiksplan Immanuëlkapel
Winterwerk Drievliet
Winterwerk Oostendam
 
terug