Corona-crisis Corona-crisis
Update 27 maart 2020
De kerkenraad heeft besloten dat de kerkdiensten tot nader bericht in de kleinst mogelijke bezetting zullen worden gehouden. Een predikant, een ouderling van dienst, een diaken, een koster, een organist en technische ondersteuning van de uitzending. Uit veiligheidsoverwegingen laten we voorlopig geen gemeenteleden toe. We volgen hiermee het advies van de PKN-organisatie. We hopen en bidden dat u via de uitzending via de livestream gesteund en gesterkt mag worden en dat we binnen niet al te lange tijd minder vergaande maatregelen kunnen treffen. Intussen wordt ook nagedacht over het gebruik van de livestream voor andere zaken dan de eredienst, om iets van het gemeenteleven actief te kunnen houden.
 
terug