Stille Week Stille Week
In christelijke kerken wordt het steeds meer de gewoonte om in de week, waarin Goede Vrijdag valt, de zogeheten Stille Week, van maandag tot en met donderdag korte meditatieve bijeenkomsten te organiseren. Dat gebeurt ook in onze wijkgemeente. Er zijn van maandag 6 april tot en met donderdag 9 april in de Ichthuskerk (Drievliet) bijeenkomsten van een half uur tot maximaal 40 minuten. Alle bijeenkomsten beginnen om half 8 en worden in verband met maatregelen tegen het COVID-19 virus alleen online uitgezonden (ook te vinden op YouTube, zoek daar naar "Rondzes").

Het hoofdthema voor alle bijeenkomsten is: De Mensenzoon. In deze bijeenkomsten worden verschillende thema’s uit het leven van Jezus overdacht zoals Zijn komst, Zijn afscheid, Zijn veroordeling en Zijn uitlevering. Voor deze vier bijeenkomsten is een boekje met de te gebruiken liturgieën samengesteld. Dit boekje kan ook per mail worden aangevraagd bij nico@vandebreevaart.nl. Het boekje is niet alleen bedoeld voor de bijeenkomsten, het is ook goed te gebruiken voor de persoonlijke meditatieve momenten in deze Stille Week.
terug