Stille Week 2021 Stille Week 2021
Voor het zevende achtereenvolgende jaar organiseren we in de Stille Week een aantal meditatieve momenten, waarin we gezamenlijk als gemeente toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen. We luisteren naar wat God tot ons te zeggen heeft, we zingen en bidden en zijn samen stil. We bezinnen ons in deze Stille Week op de diverse reacties op Jezus’ lijden die we tegenkomen in het evangelie naar de beschrijving van Markus. We staan stil bij:
  • Petrus verloochent
  • Pilatus levert over
  • Soldaten bespotten
  • Voorbijgangers lasteren
Op Goede Vrijdag zal ds. De Mots in zijn prediking stilstaan bij ‘een hoofdman belijdt’.
In dit boekje staan de complete liturgieën voor de 4 bijeenkomsten.
Uiteraard is het boekje ook uitstekend geschikt voor gebruik bij de eigen stille tijd.

De meditatieve momenten starten om 19.30 uur en duren ca. 30 – 40 minuten, op maandag en woensdag vanuit de Immanuëlkapel in Oostendam en op dinsdag en donderdag vanuit de Ichthuskerk in Drievliet.

Wij nodigen u van harte uit om de meditatieve momenten te volgen via de livestream, die u kunt vinden via onze website http://www.rondzes.nl. Onder het kopje ‘Uitzendingen’ vindt u de links naar de uitzendingen. U kunt ook rechtstreeks naar YouTube en dan zoeken op ‘rondzes’.

Voorafgaand aan de meditatieve momenten zal er ook een kindermoment worden uitgezonden van 18.45-19.00 uur. Iedere dag is er een Bijbelverhaal, worden er liederen gezongen en is er een verwerking die de hele week op elkaar aansluiten.

Namens de kerkenraad wensen wij u een gezegende voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen.
Werkgroep Stille Week
 
terug