Heilig Avondmaal Heilig Avondmaal
De kerkenraad heeft besloten dat de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 16 mei op de volgende manier zal plaatsvinden. In beide wijkdelen worden er drie erediensten gehouden, twee in de morgen en een in de middag. In de middag vindt de viering en de dankzegging plaats. In de eerste dienst in Drievliet (9.00 uur) is plaats voor 30 genodigden. In alle andere diensten kunnen 50 genodigden een plek krijgen. Het is mogelijk dat een klein aantal gemeenteleden wordt gevraagd om niet naar Oostendam, maar in Drievliet naar een eredienst te komen.

U kunt zich aanmelden als u gebruik wenst te maken van het Heilig Avondmaal, van 2 tot en met 8 mei. Dat kan door een email te sturen naar ikwilnaardekerk@rondzes.nl voor Drievliet en ikwilnaardekapel@rondzes.nl voor Oostendam. Geeft u daarbij aan hoeveel personen het betreft. In de week van zondag 9 mei krijgt u te horen in welke dienst u bent uitgenodigd.

De viering zelf vindt plaats op dezelfde wijze als in februari. De dienstdoende ambtsdragers brengen het brood rond en dat wordt gezamenlijk gebruikt nadat de predikant dit heeft aangegeven. Vervolgens wordt de wijn in kleine bekertjes rondgebracht en dit wordt ook gelijktijdig gebruikt nadat de predikant dit heeft aangegeven.

Op woensdag 12 mei is er een bezinning op het Heilig Avondmaal. De gemeente kan dit volgen via de livestream van de Immanuelkapel.
 
terug