Jeugdvereniging Sola Veritas Jeugdvereniging Sola Veritas
Jeugdvereniging Sola Veritas (Immanuel kapel
JV Sola Veritas is een jeugdvereniging bedoeld voor gemeenteleden ouder dan 15,5 jaar. Om de week komen wij op zondagavond bij elkaar voor een inleiding over een thema. Daarna gaan we in groepjes uiteen om dit met elkaar te bespreken. We eindigen avonden meestal met een spel.
 
lees meer »
 
Gesprekskringen Gesprekskringen
Gesprekskringen
Het doel van de Gesprekskringen is: ‘ Het vergroten van persoonlijke Bijbelkennis, het onderhouden van de christelijke verstandhouding, en het leven met een open blik naar de samenleving om ons heen’. Inmiddels is het kringwerk uitgegroeid tot verschillende kringen in beide wijkdelen, die periodiek, meestal één keer per maand, bij elkaar komen onder leiding van een kringleider.
 
lees meer »
 
Zondagsschool De Roepstem Zondagsschool De Roepstem
Zondagsschool De Roepstem
Naast de vele andere verenigingen heeft Drievliet ook een zondagsschool. Van september tot Pinksteren komt zondagsschool De Roepstem iedere zondag bij elkaar van 11.05 tot 12.05 uur. Iedere samenkomst bestaat uit zingen, bidden, luisteren naar een verhaal en het doen van een verwerking. Sinds september 2008 maken we de verwerkingen uit het roosterboekje van de zondagsscholenbond, maar daarnaast doen we nog regelmatig iets extra's: een quiz, een bouwplaat en zelfs het zaaien van tuinkers!
De zondagsschool bestaat uit twee groepen. De onderbouw is voor groep 1-4 van de basisschool.
 
lees meer »
 
Vrouwenvereniging Sifra Vrouwenvereniging Sifra
Vrouwenvereniging Sifra
Doelgroep: Alle vrouwen vanaf 18 jaar.
Sifra is een actieve vereniging met een hechte onderlinge band en telt momenteel 38 leden.
In de periode van september tot en met april komen we op Donderdag eenmaal in de 14 dagen, van 19.45 tot en met 21.30 uur, bij elkaar voor een bijbelstudie avond.  Voor de pauze bespreken we een Bijbelstudie uit de Hervormde Vrouw en na de pauze is een wisselde invulling . Eenmaal per seizoen wordt er een spreker/spreekster uitgenodigd. Voor deze avond krijgen de vrouwenverenigingen Loïs en Manninne ook een uitnodiging.
 
lees meer »
 
Vrouwenkring Manninne Vrouwenkring Manninne
Vrouwenkring Manninne
Je wordt hartelijk uitgenodigd om eens langs te komen op Vrouwenkring Manninne.
In de Ichthuskerk komen we met zowel jongere als oudere vrouwen samen. 
Deze kringavonden zijn 1 x per 2 weken, op donderdagavond van 19.45 - 21.45 uur. 
We zingen en bidden dan met elkaar, bespreken een Bijbelgedeelte
en er is een gezellig ontmoetingsmoment.
 
lees meer »
 
Vrouwenvereniging Loïs Vrouwenvereniging Loïs
Vrouwenvereniging Loïs
Vrouwenvereniging Loïs is één van de twee vrouwenverenigingen van de Immanuëlkapel. Wij komen bij elkaar op dinsdagochtend, ongeveer eens per drie weken. Op de verenigingsochtenden denken we met elkaar na over de Bijbelstudies uit het maandblad De Hervormde Vrouw. We beginnen de ochtenden om 9.15 uur en eindigen om 11.00 uur. Om 09.00 uur staat de koffie klaar. Er is oppas aanwezig voor de kleine kinderen.
 
Tienerclub Ichthus Tienerclub Ichthus
Tienerclub Ichthus
Doelgroep
Alle jongeren van 12 t/m 15 jaar.
Activiteiten
Wat gebeurt er eigenlijk op een clubavond? Meestal gaat het over een actueel thema, bijvoorbeeld internet, verliefdheid of sport. Door n van de clubleiders wordt hierover eerst een verhaal verteld. Daarna denken we er met elkaar wat verder over na en kijken of de bijbel ons hierover iets te vertellen heeft. De ene keer gebeurt dit in de vorm van een quiz of een spel. Een andere keer bespreken we een paar vragen met elkaar.
 
lees meer »
 
Mannenvereniging Timothëus Mannenvereniging Timothëus
Mannenvereniging Timothëus
Het doel van de vereniging is om de kennis vanuit de Bijbel en de Belijdenisgeschriften te vermeerderen. Tijdens de vergaderingen bespreken we een Bijbelstudie uit ‘De Hervormde Vaan’, het maandblad van de Bond van Hervormde Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag, waarbij de vereniging is aangesloten.
De vergaderingen kenmerken zich door een open en ontspannen sfeer. De gespreksvragen bij de Bijbelstudie fungeren als leidraad, waarbij iedereen volop gelegenheid heeft om zijn inbreng te leveren. Dit leidt er toe dat het geloofsleven en praktische zaken wordt behandeld.
 
lees meer »
 
Mannenvereniging Paulus Mannenvereniging Paulus
Mannenvereniging Paulus
Onze avonden verlopen meestal informeel met een klassieke opbouw: welkom, zingen, gebed, Bijbellezen, een blokje mededelingen en formele zaken, de Bijbelstudie, pauze, plenaire afsluiting en daarna  een afronding.
De onderlinge bespreking in de groepen geldt als hoogtepunt van de avond. Het uitwisselen van kennis, ervaring en studie geeft meer inzicht in Bijbelgedeeltes. De studies uit het blad de Hervormde Vaan zijn hierbij de praktische leidraad. Graag staan we open voor elkaars gedachten, vragen en beleving, terwijl kaders hierbij worden gevormd door de Bijbel en de Gereformeerde Belijdenissen.
 
lees meer »
 
Kinderclubs Drievliet Kinderclubs Drievliet
Kinderclub ’t Visnet,
Eén keer in de 2 weken is er op dinsdagavond van 19:00 – 20:15 uur kinderclub in de Ichthuskerk. Alle kinderen uit groep 4 t/m 8 van de basisschool zijn van harte welkom in de bovenzaal van de kerk. Iedere clubavond beginnen we met zingen en gebed. We luisteren naar en praten met elkaar over de Bijbel, iedere avond rond een bepaald thema. Het tweede deel van de avond doen we een spel of gaan we aan de slag met papier, schaar, lijm, wol of hout. Aan het einde van het seizoen sluiten we de clubavonden op een zaterdagmorgen met elkaar af met een leuk spel en een gezellige maaltijd … Ook zin om te komen? Welkom! De data staan vermeld in de agenda van de kerk. Ook kun je contact opnemen met :   
kinderclubs@rondzes.nl
 
Jongens- en meisjesclub Daniël Jongens- en meisjesclub Daniël
Jongens- en meisjesclub Daniël
Kinderclub Daniel is de club voor kinderen van de groepen 4 t/m 8 van wijkgemeente Oostendam. Op vrijdagavond om de twee weken is er clubavond van 19.00-20.15 uur. Het eerste deel van de avond wordt de groep opgesplitst in de kinderen van groep 4-5 en de kinderen van groep 6-8.
 
lees meer »
 
Jeugdvereniging Eljakim Jeugdvereniging Eljakim
Jeugdvereniging Eljakim (Ichthuskerk) 
Jeugdvereniging Eljakim is bedoeld voor jongeren vanaf 16 jaar. Als je 15,5 jaar bent is het al mogelijk om avonden bij te wonen. Eens per twee weken komen wij op zondagavond bij elkaar voor Bijbelstudie, en praten dan met elkaar over ons geloof in de Heere Jezus. Zo kunnen we gelijk onze relatie met elkaar onderhouden!  Meestal zijn er zo’n 20 tot 30 jongeren.
 
lees meer »