Coronacrisis Coronacrisis
Update 18 juni 2021

Op basis van de positieve ontwikkelingen van de besmettingscijfers en de persconferentie van vrijdag 18 juni heeft de kerkenraad besloten dat met ingang van 27 juni de volgende regels worden gehanteerd:
  • De kerkzalen worden zodanig gevuld dat gemeenteleden die niet uit hetzelfde gezin zijn, op anderhalve meter van elkaar zitten;
  • Alle psalmen mogen weer door de gemeente worden gezongen. Voorlopig worden er een of twee coupletten per keer gezongen;
  • Het dragen van een mondkapje bij binnenkomst en weggaan is niet meer verplicht;
  • Voor activiteiten in clubverband gelden voor de jeugd dezelfde regels als voor de scholen.
De belangrijkste gedragsregels (deze blijven onveranderd):
  • Heeft u, of een van huis huisgenoten, klachten die op een mogelijke COVID-19-besmetting wijzen: kom dan niet en meldt u af!;
  • Kom nooit onaangekondigd of als u geen uitnodiging hebt ontvangen;
  • Volg de aanwijzingen van de verantwoordelijken/leidinggevenden op;
  • Houd u aan de anderhalve-meter regel;
  • Maak gebruik van de aanwezige ontsmettingsmiddelen.
Wilt u een uitnodiging voor kerkdiensten bezoeken, meld u dan aan bij Lenny van Antwerpen (ikwilnaardekerk@rondzes.nl, voor de Ichthuskerk) of Arie Steehouwer (ikwilnaardekapel@rondzes.nl, voor de Immanuëlkapel).

Documenten met detail-uitwerkingen (mogelijk nog niet helemaal bijgewerkt tot de laatste stand van zaken):

Gebruiksplan Ichthuskerk
Gebruiksplan Immanuëlkapel
Winterwerk Drievliet
Winterwerk Oostendam
 
terug