Coronacrisis Coronacrisis
Aanpassingen n.a.v. de persconferentie van 18 december.

De overheid adviseert om alles digitaal te doen. Dat lijkt ons niet wenselijk en ook geen draagvlak te hebben in onze gemeente.

Het CIO geeft aan dat de 1.5 m een eis is en het aantal van maximaal 50 een advies. Wij menen dat wij inderdaad de eis van 1.5 m moeten respecteren en aanhouden. Gegeven die afstand kunnen we kijken hoeveel leden er passen in onze gebouwen. Dat zijn er royaal meer dan 50. Tegelijkertijd betekent het dat niet iedereen meer elke zondag fysiek een eredienst kan bijwonen (voor zolang deze lockdown geldt).

In Drievliet is, ook na overleg met de coördinatoren, het voorstel om zowel de morgen- als de middagdienst weer in te delen. Dus iedereen komt op uitnodiging. Dan kan in principe iedereen één keer per zondag in de kerk aanwezig zijn. Daarbij wordt per dienst één groep uit Oostendam uitgenodigd.

In Oostendam worden per dienst 5 groepen uitgenodigd. Met drie diensten per zondag en een groep in Drievliet betekent dit dat iedereen drie van de vier zondagen een keer naar de kerk kan.

De Veldschuur kan (na overleg met de beheerder) gebruikt worden voor de jongeren die niet in de vijf genodigde groepen zitten.

Enerzijds de dringende oproep (ook ondersteund door CIO voorzitter Jaap Smit) anderzijds de geestelijke nood (al vaker benoemd, recent ook in een schrijven van JV Sola Veritas) brengt ons tot deze, naar onze mening afgewogen keuze.

We realiseren ons dat elke keuze discussie oproept. Voor de een zal het te ver gaan en voor de ander niet ver genoeg. Laten we, onze kanselbrief indachtig, vooral elkaar vasthouden en niet elkaar afvallen.

Rien van Zetten, Scriba
 
terug