Coronacrisis Coronacrisis
Corona-beperkingen, update 12 maart 2022

Met ingang van 25 februari zijn er veel beperkingen vervallen. Daar zijn we heel blij mee. Tegelijkertijd zijn we al twee jaar gewend aan allerlei beperkingen. Om die in één keer op te heffen is niet voor iedereen even makkelijk te verwerken. Daarom is er in beide kerkgebouwen de mogelijkheid voor gemeenteleden die op afstand van elkaar willen blijven zitten. Door het plaatsen van een kaart naast, voor of achter je kun je ruimte reserveren. Kom daarvoor wel op tijd. Voor de overige gemeenteleden is de toegang vrij. De groepsindeling in Oostendam vervalt, waarbij er van wordt uitgegaan dat de gemeente zich verdeeld over de twee morgendiensten.

De garderobe mag weer gebruikt worden. De ontsmettingsmiddelen blijven ook nog beschikbaar voor degenen die daar prijs op stellen. Mondkapjes kunnen op eigen initiatief desgewenst nog gedragen worden bij binnenkomst en vertrek. Handen schudden wordt nog afgeraden. De handdruk voor de predikant voor en na de dienst door de ouderling van dienst  kan wel gegeven worden.

Voor de clubs en verenigingen zijn er geen beperkingen meer. De voorheen gebruikelijke vormen kunnen weer gehanteerd worden.

We danken onze God voor deze verruimingen en hopen dat velen door de erediensten getroost en gesterkt worden.
 
terug