Drievliet

Drievliet
Drievliet
Vanwege de sterke groei van de wijkgemeente Singelkerk door de bouw van de wijk Drievliet is vanuit genoemde wijk besloten om ook in Drievliet diensten te gaan beleggen. Vanaf 1982 werd er één dienst per zondag gehouden in gebouw De Munt. Vanaf 1983 werden, vanwege de groei van de gemeente, twee diensten per zondag belegd in wijkgebouw De Fuik.
Wijkgemeente Drievliet-Oostendam
In samenwerking met de wijkgemeente Singelkerk, de centrale kerkenraad, de classis en de provinciale kerkvergadering, werd de verzelfstandiging van Drievliet voorbereid. Gekozen is voor een gemeente, bestaande uit twee locaties: het veel oudere Oostendam en het nieuwe deel Drievliet. Op 15 januari 1984 is de wijkgemeente geïnstitueerd met de bevestiging van de eerste ambtsdragers. Op 10 september 1986 werd de nieuw gebouwde Ichthuskerk in Drievliet in gebruik genomen.
 
terug