Gesprekskringen Gesprekskringen

We richten ons op de hele gemeente, in de praktijk zijn dat meestal belijdende leden zijn. Daarbij is er ook aandacht voor groepen als nieuwe lidmaten of nieuwkomers. Het kringwerk neemt de midden plaats in tussen de samenkomsten van de gemeente, en de huisgodsdienst in het gezin en persoonlijke contacten. Het is een goede plaats om elkaar als leden van dezelfde geloofsgemeenschap te ontmoeten en te bemoedigen, en nieuwe leden te verwelkomen. Zo nodig kunnen we elkaar opvangen. Ook is het een goede basis om persoonlijk te krijgen. Daarbij kunnen we van elkaar leren en ervaringen uit wisselen.
Tijdens kringavonden is er gelegenheid voor open gesprekken over persoonlijk geloof, en het in praktijk brengen ervan. Doordat we als kringleden intensief de Bijbel met elkaar bestuderen leren we, al vragend om de zegen van de Heilige Geest,de Bijbel toe te passen als richtlijn voor het dagelijks leven. De Gesprekskringen zijn een goede opstap voor wie de gemeente beter wil leren kennen. Daarbij organiseren sommige kringen activiteiten met elkaar,zoals een gezamenlijke maaltijd.
Bent u geïnteresseerd geraakt en wilt u kennismaken met of deelnemen aan één van de kringen? Neem dan contact op met de kringcoördinator. U bent van harte welkom!
in Drievliet zijn twee gesprekskringen actief: Gesprekskring Drievliet en Gesprekskring 't Zand.
In Oostendam kennen we een gesprekskring met een open en niet verplichtend karakter, én 6 kringen welke steeds voor een seizoen besloten zijn.
De open Gesprekskring van Oostendam kent de volgende uitgangspunten.
• De gesprekskring heeft naast een trouwe kern van deelnemers, vooral een open en niet verplichtend karakter.
• Gemeenteleden worden uitgenodigd om eens of meerdere malen mee te doen.
• De geplande avonden kennen geen wrijving met centraal geplande activiteiten ( Bijbelkring etc..) .
• De avonden worden in het begin van het jaar ingeroosterd en opgenomen in de kerkelijke activiteiten.
• Bij iedere gesprekskring is een kerkenraadslid, wat niet wil zeggen dat hij de leiding van de kring verzorgt. De leiding kan ook door andere gemeenteleden verzorgd worden.
De besloten Gesprekskringen  kennen de volgende uitgangspunten ( seizoen 2013-2014, 6 kringen waarvan 2 jongvolwassenen kringen) .
• Kringen kennen (max. 15 personen) lopende het jaar een vaste bezetting
• binnen deze kring wordt ook van een ieder verwacht er iedere keer te zijn (agenda’s worden gezamenlijk getrokken)
• De geplande avonden kennen geen wrijving met centraal geplande activiteiten ( Bijbelkring etc..) .
• Ieder nieuw seizoen wordt de gemeente gevraagd mee te doen aan deze kringen, en worden op de eerste gezamenlijke avond de kringen ingedeeld.
• Uitgangspunt is om de kringsamenstellingen ieder jaar te wisselen, zodat er contact gevormd wordt binnen een groot deel van de gemeente, en er zo min mogelijk groepsvorming is)
• Bij iedere gesprekskring is een kerkenraadslid aanwezig, wat niet wil zeggen dat hij de leiding van de kring verzorgt. De leiding kan ook door andere gemeenteleden verzorgd worden.
Met betrekking tot  de gesprekskringen: Iedereen wordt aan het begin van het seizoen uitgenodigd om mee te doen aan deze kringen. De eerste avond is een gezamenlijke avond waarin een inleiding wordt verzorgd over het te behandelen onderwerp en worden de (besloten) groepen gevormd. Daarbij wordt uitleg gegeven over het hoe en waar. 
terug