Zending Zending
Onze gemeente steunt het zendingswerk via de GZB (Gereformeerde ZendingsBond) te Driebergen. De zendingscommissie staat de Kerkenraad bij in het werk voor de zending. Hierbij kiest de zendingscommissie de projecten waaraan de inkomsten voor de zending worden besteed.
De inkomsten voor de zending komen uit:
  • Voorjaarscollecte
  • Pinkstercollecte (eerste Pinksterdag)
  • Najaarscollecte.
  • Eventueel toegewezen inhoud offerkerkjes
  • Verjaardagsfonds Oostendam
  • Deel van de verkoop van boekjes "Een handvol koren"
  • Vrije giften
Bankrekeningnummer zendingscommissie: NL82 RABO 0385 4625 14 ten name van Zendingscommissie GZB Drievliet/Oostendam.
 
terug