Hoop voor Kinderen Hoop voor Kinderen


Wat doet de commissie ‘Hoop voor Kinderen’?

 

  • Coördinatie van alle acties die voor goede doelen c.q. bestemmingen in onze wijkgemeente worden geïnitieerd.
  • financiële ondersteuning van de vakantie-evangelisatiekampen van de Baptistengemeente in Zhitomir, Oekraïne.
  • beoordeling en financiële ondersteuning van projecten en activiteiten met een liefdadigheidsdoel van gemeenteleden in het buitenland. 


Wie zitten er in de commissie Hoop voor Kinderen?
Matthijs Groenendijk (voorzitter), Nico van de Breevaart (secretaris), Arie van der Vlies (penningmeester), Bert van ’t Hof (ouderling-kerkrentmeester) en Ebe Preesman (diaken).


Hoe kan ik een vergoedingsaanvraag doen bij de commissie?*Het klikken op onderstaande link of QR code scannen
https://forms.office.com/e/QCxXvwJePi


*Bij de beoordeling van aanvragen wordt gekeken of het verstrekken van een financiële bijdrage gepaard gaat met een bijzondere activiteit of betrokkenheid van een gemeentelid/-leden in het buitenland. Als voorbeeld kan het opofferen van vrije tijd door zich ver(der)weg voor de naaste in te zetten of een werkvakantie worden genoemd.
Hoe kan ik een actie voor goede doelen / bestemmingen in onze wijkgemeente afstemmen?Het klikken op onderstaande link of QR code scannen
https://forms.office.com/e/ug0VCJ2sLW


Hoe kan ik in contact komen met de commissie?

Mailen naar hoopvoorkinderen@rondzes.nl
 
Klik op deze link voor meer achtergrond informatie van Hoop voor Kinderen.


In dit overzicht kunt u zien hoeveel de verschillende goede doelen uit het fonds Hoop voor Kinderen in de afgelopen jaren hebben ontvangen.
 
terug