Jeugdvereniging Sola Veritas Jeugdvereniging Sola Veritas
JV Sola Veritas bestaat nu uit zo’n ongeveer 50 leden, waarvan er gemiddeld 30-40 op een avond aanwezig zijn. Om 20.00 uur beginnen we in de Immanuelkapel de avond met zingen uit Op Toonhoogte en gebed. Per avond verdiepen we ons daarna in een thema dat door 2 of 3 JV leden is voorbereid. Afgelopen jaren hebben we veel uiteenlopende thema’s behandeld zoals gebed, geestelijke strijd, de wederkomst en discipelschap. Na de inleiding op het thema gaan we in groepjes uiteen om met elkaar hierop door te praten door middel van persoonlijke vragen. We vinden het belangrijk om met elkaar te praten over ons geloofsleven om zo ons geloof te verdiepen. Na een pauze eindigen we de avond met een gezellig spel dat ook is voorbereid door 2 tot 3 JV leden.

Naast de gewone JV avonden hebben we per jaar ook gezamenlijke kerstavond met de JV van Drievliet, een Open Gemeente avond en 4 thema avonden.

Natuurlijk hebben we naast de JV avonden ook elk jaar een aantal activiteiten met elkaar die worden georganiseerd door de KAC (Kamp en Activiteitencommissie). Dan gaan we bijvoorbeeld met elkaar zwemmen, film kijken, BBQ’en, poolen en hebben we ieder jaar een gala. Het grootste hoogtepunt van het jaar is uiteraard het kamp! Tijdens het weekend van Hemelvaart vertrekken we jaarlijks met de hele groep naar een nieuwe locatie om met elkaar te genieten van een kampvuur, goede gesprekken en een hoop gezelligheid.

Gebed is een belangrijk onderdeel van onze JV. We geloven dat we zonder Gods kracht niets kunnen en willen elkaar daarnaast ook steunen door het gebed. We hebben daarom elke JV avond voor de avond begint (rond half 8) een korte bidstond met elkaar. Daarnaast hebben we elke week een bidstond op woensdagavond van 7 tot 8 uur. Tijdens de woensdagavond zingen we met elkaar, lezen we een gedeelte uit de Bijbel dat we met elkaar bespreken en bidden we voor onze gebedspunten.

Voor contact mail naar : sola-veritas@rondzes.nl
terug