Kerkblad Kerkblad

Kerkelijk Contact is het kerkblad van de algemene kerkenraad van de hervormde gemeente Ridderkerk en de kerkenraad van de hervormde gemeente Rijsoord.

Dit blad verschijnt elke twee weken (in vakantie-perioden soms drie weken) en bevat informatie over preekbeurten, collecten, algemene kerkenraad, college van kerkrentmeesters, college van diakenen, centrale zendingscommissie en de centrale evangelisatiecommissie.

Per wijkgemeente vindt u informatie over bijeenkomsten, kinderoppas, autodienst en pastoraat (ziekten, geboorten, huwelijken, overlijdens, enz.).

Voor vragen over abonnementen en bezorging kunt u terecht bij:

Wilfred en Monica Appeldoorn, Windmolen 19, 2986 TH Ridderkerk
monica.appeldoorn@outlook.com
 

terug