Mannenvereniging Paulus Mannenvereniging Paulus
In afhankelijkheid van het werk door de Heilige Geest zien we de betekenis dat God aan Zijn eer komt en dat ieder zich in Christus geborgen mag weten. Leven in dat perspectief geeft vrede en rust, maar is niet vanzelfsprekend. Hierbij willen we elkaar helpen, steunen en meenemen. Samen zoeken naar “…nieuwe en oude dingen…”
De eerste dinsdag van maand (behalve de zomermaanden) komen we bij elkaar in de Immanuëlkapel. Gestart wordt met een inloop voor koffie/thee rond 19.30u en om kwart voor acht beginnen we echt. De mannenvereniging Paulus telt zo’n kleine 50 leden. Het aantal aanwezigen schommelt tussen de 15 à 20 personen. Er is een vaste kern van bezoekers, maar ook leden die komen als hun (gezins-) agenda dit toelaat. Ook de leeftijden variëren; van jonge (vaders) en mannen op middelbare leeftijd tot ouderen. 
De besprekingen zijn doorgaans open en met diepgang. Omdat leeftijd en achtergrond divers zijn geeft dit vaak mooie gesprekken. Hieruit blijkt eenheid, al gaan we de onderlinge verschillen niet uit de weg. 
Naast de reguliere avonden ontmoeten we andere broeders op de Bondsdag, regio-avonden en mannendagen die door de Hervormde Bond worden georganiseerd.
Graag verwelkomen we u op een van onze avonden! Voor meer informatie belt u met 06-4050 8608.
Mattheüs 13 : 52 Hij zei tegen hen: Daarom, iedere schriftgeleerde, in het Koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.
terug