Mannenvereniging Timothëus Mannenvereniging Timothëus
De mannenvereniging vergadert eenmaal per maand op dinsdagavond en komt bijeen in de consistorie van de Ichthuskerk. De avond begint om 20.00 uur. Alle mannen binnen of buiten de gemeente zijn hartelijk welkom.
Naast de verenigingsavonden bezoeken verschillende leden de jaarlijkse Bondsdag van alle Hervormde Mannenverenigingen op G.G. te Putten op de laatste zaterdag van oktober. In het voor- en najaar vindt er een Streekvergadering plaats van de Streek Rotterdam. Met de mannenvereniging Paulus uit Oostendam vergaderen we één keer per jaar.
Waarom zou ik lid worden van de mannenvereniging:
• lid van een gemeente zijn is meer dan alleen zondags naar de kerk gaan. Het is ook goed om elkaar door de week te ontmoeten en samen aan Bijbelstudie te doen.
• ter voorbereiding op de vergadering ben je thuis persoonlijk bezig met Bijbelstudie, gevolgd door een gezamenlijke bespreking op de mannenvereniging.
• je bespreekt met elkaar, hoort de meningen van anderen, je kunt elkaar aanvullen, corrigeren, stimuleren en van elkaar leren.
• het bestuderen, bespreken, nadenken is goed voor de persoonlijke geloofsopbouw en daarom ook goed voor de gemeente.
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de secretaris, André Hamoen 
terug