Oostendam

Oostendam
Oostendam
De geschiedenis van het wijkdeel Oostendam gaat terug tot halverwege de Tweede Wereldoorlog. In die tijd leefden de hervormden van Oostendam voor een deel mee met de wijkgemeente Singelkerk en voor een ander deel met de hervormde gemeente van Hendrik-Ido-Ambacht. In april 1943 kwam daar verandering in door het beleggen van kerkdiensten in de lokalen van de School met de Bijbel aan de Pruimendijk, door de kerkenraad van de wijkgemeente Singelkerk. Van één dienst per zondag werd al snel overgeschakeld op twee diensten per zondag. Korte tijd later werden ambtsdragers uit de gemeente benoemd.
In de zomer van 1946 kreeg de gemeente de beschikking over een eigen noodkerk, het huidige gebouw. In 1976 onderging deze noodkerk de eerste ingrijpende verbouwing. De kerk kreeg toen de naam Immanuëlkapel.
Op 9 oktober 1997 werd een (beperkte) uitbreiding van de Kapel in gebruik genomen. Deze uitbreiding bestond in een zaal, die tijdens de kerkdiensten als crèche kon worden gebruikt en uit vergroting van de hal. De tweede uitbreiding is op 5 oktober 2000 officieel geopend. Hierdoor is de kerkzaal vergroot, de voormalige crèche omgebouwd tot consistoriekamer, een nieuwe vergaderzaal gebouwd en de hal opnieuw uitgebreid.
 

 
terug