Predikant

Predikant
Graag wil ik me via de website als predikant van wijkgemeente Drievliet/Oostendam van de hervormde gemeente te Ridderkerk voorstellen. Mijn naam is ds. J.H. Lammers. Ik ben in 1963 geboren in Ede. Na de lagere- en de middelbare school ging ik in 1981 theologie studeren aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. In 1986 werd ik pastoraal medewerker in Barneveld. Het was goed om vanwege mijn jonge leeftijd eerst enige werkervaring op te doen onder leiding van een ervaren predikant. In 1988 stelde ik me beroepbaar. Het beroep van de hervormde gemeente van St.Philipsland nam ik aan. In deze kleine, maar trouwe Zeeuwse gemeente werd ik bevestigd tot predikant. Hier mocht ik mijn eerste stappen zetten in het ambtelijke leven. In 1993 ben ik geroepen om naar Benthuizen, een dorp vlakbij Zoetermeer, te gaan. Ik raakte met de provincie Zuid-Holland meer en meer vertrouwd. In 1998 is de overgang gemaakt naar Krimpen aan den IJssel. Hier diende ik de hervormde wijkgemeente van bijzondere aard. Op 18 mei 2008 ben ik predikant in Ridderkerk geworden, aan de andere kant van de Nieuwe Maas. Ik doe mijn werk in het midden van de gemeente met vreugde. Samen met een betrokken en actieve kerkenraad mag ik leiding geven aan de gemeente.
De gemeente mag van mij verwachten dat ik als een dienaar van het Woord mijn werk doe. Dat houdt in dat ik de bijbel, het Woord van God, nauwkeurig probeer te onderzoeken en de gemeente hierin leid en weid. Dat gebeurt vooral in de prediking op zondag, maar ook is te denken aan gesprekken met gemeenteleden en allen die een beroep op mij doen (pastoraat) en aan het onderwijs aan jongeren (catechese). Mijn verlangen is dat velen de Heere Jezus mogen kennen en Hem mogen volgen. Dat wordt mooi onder woorden gebracht in zondag 1 van de Heidelberger Catechismus, één van de belijdenisgeschriften van de kerk: 'Wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven..... het eigendom ben van mijn getrouwe Zaligmaker Jezus Christus.....'
Ik hoop u in een kerkdienst te ontmoeten.
terug