Stemmingsvergadering Stemmingsvergadering
Op de stemmingsvergadering van 8 december is, voor de vacature diaken in Oostendam, broeder Mark Verweij gekozen. Uiterlijk 15 december zal bekend worden of hij het ambt aanvaardt.
 
terug